GSV: Adviseur Klimaat en Energie (M/V)

Als overkoepelende organisatie behartigt het Staalindustrie Verbond de belangen van de Belgische staalindustrie in diverse domeinen (handel, klimaat, energie, sociale aangelegenheden). Met meer dan 25.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen blijven wij een toonaangevende sector binnen de Belgische industrie. Staal is een essentieel element voor tal van andere toepassingen (automobiel, bouw, windmolens, mechanische constructie, …) en schrijft zich naadloos in in het circulaire denken.

Meer info...

Infosteel 2019. All rights Reserved.