Verbindingen & detaillering

{slider 1. Inleiding |icon |closed}

Constructief gezien moeten aan verbindingen drie eisen worden gesteld :

 • Sterkte: Een verbinding moet voldoende sterk zijn. De krachten die op een verbinding werken, moeten kunnen worden opgenomen.
 • Stijfheid: Een verbinding moet overeenkomen met de aannames in het rekenmodel. In het gebruiksstadium en in het bezwijkstadium mogen de vervormingen een bepaalde waarde niet overschrijden.
 • Rotatiecapaciteit: Wanneer er plastische scharnieren in de constructie ontstaan nog voor dat de totale belasting is aangebracht, moeten deze "scharnieren" bij toenemende belasting kunnen roteren.

{slider 2. Classificatie van verbindingen volgens stijfheid  |icon}

Scharnierende verbinding

Wat is een scharnierende verbinding?

 • Enkel overdracht van dwars- en normaalkrachten, geen momenten
 • In staat om rotaties te ondergaan resulterend uit de effecten van de berekende lasten.

Wanneer wordt dit gebruikt?

 • Doorgaans in geschoorde of ondersteunde constructies;
  staal-verbindingen-01-NL


Hoe ziet een scharnierverbinding er uit?

 • Dunne kopplaten en hoekstalen
 • Kleine afstand tussen bouten

Ligger-kolom
staal-verbindingen-02-NL
staal-verbindingen-05

Kopplaatverbinding
staal-verbindingen-06
staal-verbindingen-07

Hoekstalen
staal-verbindingen-08
staal-verbindingen-09

Doorkoppelingen
staal-verbindingen-10

Momentverbinding

Wat is een momentverbinding?

 • Verbindingen in staat om momenten op te nemen.
 • Beschikken over een voldoende rotatiestijfheid, om de structuur te berekenen alsof ze continu is.

Wanneer maakt men gebruik van momentverbindingen?

 • In ongeschoorde constructies;
  staal-verbindingen-04

Hoe ziet een momentverbinding eruit?

 • Ligger-kolom
  • Grotere of dikkere kopplaat
  • Een schoor
  • Grote afstand tussen de bouten
   staal-verbindingen-11
   staal-verbindingen-12
 • Dookoppeling (ligger-ligger)
  staal-verbindingen-13

Semi-momentverbindingen

 • Een verbinding die noch aan de criteria voldoet van een scharnierende noch een momentverbinding.
 • Houdt rekening met een zekere interactie tussen de verschillende staven volgens de moment-rotatie in berekeningen
 • Kan bepaalde bewegingen overbrengen

{slider 3. Classificatie van verbindingen volgens uitvoering |icon}

De keuze hangt af van verschillende aspecten;

 • De mogelijkheden van fabricatie en montage
 • De prijs
 • De aangebrachte krachten
 • De architecturale eisen

Boutverbindingen

Economische aspecten

 • Zeer arbeidsintensief. Beter enkele zware bouten aanbrengen dan vele kleine.
 • Geen te zware bouten nemen -> machines nodig om deze aan te draaien.
 • Aangeraden overal dezelfde bouten te gebruiken (indien mogelijk). -> eenvoudiger op de werf als in het atelier!
 • Gebruik standaard bouten!

Vaak gebruikte bouten

 • schroefbouten
 • voorspanbouten
 • injectiebouten
 • voor meer informatie zie www.fabory.com

Lasverbindingen

Economische aspecten

 • Lassen moeten voldoende sterk en zwaar zijn om aan de krachten in de verbinding te kunnen weerstaan
 • Vaak manueel aangebracht > zeer duur
 • Het lassen beperken op de werf -> eenvoudiger om aan te brengen in het werkhuis
 • Het is aangeraden de lassen te beperken en te vervangen door:
 • Hoekstaalverbindingen
 • Scharnierverbindingen
 • Kikkerverbindingen
 • staal-verbindingen-14

 

Soorten lassen

 • Hoeklassen
  staal-verbindingen-15
 • Verzonken hoeklas
  staal-verbindingen-16
  • (c) verzonken hoeklas
  • (d) (versterkte) uitgewaaierde verzonken hoeklas
 • Stompe lassen
  staal-verbindingen-17
  • (a) Zonder spleet
  • (b) met spleet
 • Meer informatie: Belgisch Instituut voor Lastechniek

{slider 4. Onderdelen van een staalverbinding |icon}

 • Lassen (zie hierboven)
 • Bouten (zie hierboven)
 • Kopplaten
  staal-verbindingen-18
 • Consoles
  staal-verbindingen-19
 • Verstijvingen/schotten
  staal-verbindingen-20
 • Afdekplaten
  staal-verbindingen-21

{slider 5. Meer info...  |icon}

 • Basisboek, ‘Over spannend staal’ - Bouwen Met Staal
 • Steel Detailers' Manual (second edition) - Alan Hayward, Frank Weare - Blackwell Science
 • Guide to Site Welding - Welding - P. Craddock - The Steel Construction Institute
 • Moment Connections - Joints in Steel Construction - The Steel Construction Institute - BCSA
 • Composite Connections - Joints in Steel Construction - The Steel Construction Institute - BCSA
 • Design of Composite Joints for Buildings N° 109 - ECCS- Technical Committee 11 - Composite Structures
 • Connections and Frame Design for Economy N° 77 - ECCS- Technical Committee 10 - Structural- Connections Technical Working Group 10.2 - Semi-rigid Connections
 • Boutverbindingen - Technologisch Instituut KVIV
 • Bevestigingstechnologie- catalogus Fabory

{/sliders}

© 2020 - Infosteel